Jak soustředění probíhá?

Hlavní náplní soustředění jsou odborné přednášky z matematiky a fyziky vedené vyučujícími a studenty vyšších ročníků MFF UK. V průběhu dopoledne probíhají pravidelně dvě přednášky, jedna fyzikální a druhá matematická. Po obědě následuje jedno cvičení, na němž si můžeš přednáškové znalosti vyzkoušet a více osvojit na připravených příkladech. Konkrétní náplně přednášek pro letošní ročník můžeš vidět níže. V časech po večeři se méně či více pravidelně koná odborné či poloodborné povídání, často s informatickou náplní.

Kromě odborného programu jsou většinou na odpolední časy připraveny sportovní hry, při nichž se někdy vyplatí zapojit i mozek. Při pěkném počasí vyrážíme na výlety do blízkého horského okolí.

Kdy se soustředění koná?

30. 7. - 13. 8. 2022


Soustředění zahájíme odpoledne po příjezdu účastníků,

bude probíhat 14 dní.

Kolik soustředění stojí?

5 800 Kč


Tato položka finančně pokrývá ubytování na 14 nocí, plnou penzi,

obohacený sportovní program.

Odborný program

Účastníci jsou při přednáškách a cvičeních rozděleni do dvou skupin, na starší a mladší. Kategorie mladších účastníků je určena pro ty z vás, kteří ještě neslyšeli o derivování; to bývají zpravidla studenti nižších ročníků středních škol, tedy i věkem mladší. V daných kategoriích se konají matematické a fyzikální soutěže, olympiády. Při nich si účastníci mohou osvojit nově načerpané znalosti. Témata přednášek a cvičení z minulých let si můžete prohlédnout v Archivu.

Profily přednášejících